Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020

Szanowni Państwo,

przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej. W związku z powyższym wszystkie informacje i pliki niezbędne do zapoznania się z zakresem zamówienia, przygotowania i złożenia oferty znajdują się na profilu nabywcy Gminy Kcynia, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/291261

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kcynia
  • Tryb zamówienia publicznego Usługi społeczne - art. 138o PZP
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 13.12.2019
  • Data składania ofert 20.12.2019
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Data otwarcia ofert 20.12.2019
  • Godzina otwarcia ofert 9:30
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Kcynia; ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia; Sekretariat - pok. 103 lub Platforma zakupowa (https://platformazakupowa.pl/pn/kcynia)
  • Numer UZP/TED n/d
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian