Akcyza 2021- I półrocze

KURENDA !!!

BURMISTRZ KCYNI INFORMUJE

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2435) określającego stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2021 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju Burmistrz Kcyni informuje:

            W 2021 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. włącznie wraz z:

– oryginalnymi dowodami zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.), czyli fakturami VAT lub paragonami z NIP nabywcy,

– dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 – 30 kwietnia 2021 r. – przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych w 2021 r. wyniesie 100 litrów.

Dodatkowy limit dla rolników posiadających bydło ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych ( DJP ) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Informacja dotycząca składania wniosków:

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w siedzibie Urzędzie Miejskim w Kcyni przy ul. Rynek 23 w sali nr 001, każda osoba zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Urząd Miejski w Kcyni czynny jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.00 do 15.00, wtorek 7.00 do 16.00 i piątek 7.00 do 14.00.

                                                                                   BURMISTRZ KCYNI

                                                                                       (-) Marek Szaruga

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian