Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci styczeń 2020 Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – lokal mieszkalny Słupowiec 1/2 Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Plan polowań Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr 216.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020, nr 4/2020 Szczegóły