Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie 129.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika M-GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Iwony Krakowiak zatrudnionej na stanowisku inspektora w MG-OPS w Kcyni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły