Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika M-GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Iwony Krakowiak zatrudnionej na stanowisku inspektora w MG-OPS w Kcyni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 123.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 126.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia p. Katarzyny Kaźmierczak – inspektora w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wycxhowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, w sprawach z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz świadczenia „Dobry start” Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia praconwika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły