Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Pana Norberta Michalskiego – pomocy administracyjnej w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia „Dobry start” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Interpelacja radnego Jana Kuranta Szczegóły
Artykuł 07.07.2019 Kurenda dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego-2019 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do rady Powiatowej K-PIR w Powiecie Nakielskim Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD WRZEŚNIA 2019 DO GRUDNIA 2019 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania Szczegóły