Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Grocholinie stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Wyniki głosowania Radnych Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Zarządzenie Nr 112.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Zarządzenie 108.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKiB im. K. Prillowej w Kcyni na 2018 rok Szczegóły