Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.06.2019 Zarządzenie 113.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Gmina Kcynia posiada do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 114.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II półrocze 2019 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Porządek i projekty XI sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie Nr 111.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkrusowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie 109.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie 110.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Obwieszczenie RR.6220.10.2019 o wszczęciu postępowania – budowa „Farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie Szczegóły