Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2019 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Kcyni Raportu o stanie gminy za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Raport o stanie Gminy Kcynia za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Zarządzenie 103.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie informacji za rok 2017 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w ustawie o finansach publicznych Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Petycja dotycząca czystego środowiska i zmniejszenienia tzw. emisji wtórej Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Zarządzenie Nr 106.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie Nr 107.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr 102.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Zarządzenie Nr 105.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły