Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgidy na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kcyni, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.06.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Zarządzenie 101.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Karmelita Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 RADA MIEJSKA W KCYNI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW LUDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 Zarządzenie Nr 104.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie informacji za rok 2018 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w ustawie o finans Szczegóły