Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2019 Zarządzenie Nr 99.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości lokalowej na rzecz sołectwa Głogowiniec Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Protokół VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2019 Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2019 Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2019 Obwieszczenie RR.6220.20.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 28.05.2019 Zarządzenie 98.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 28.05.2019 Zarządzenie Nr 100.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2019 r. w spawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni z zajmowanego stanowiska Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Szczegóły