Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2019 Porządek i projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 2019 r. RI.6733.3.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Szczegóły
Akty prawne 22.05.2019 Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 Zarządzenie 93.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 Zarządzenie Nr 86.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Ocena jakości wody Dziewierzewo Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 KOMUNIKAT NR 3 URZĘDNIKA WYBORCZEGO z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szkolenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 96.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 95.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły