Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.05.2019 Zarządzenie Nr 86.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Ocena jakości wody Dziewierzewo Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 KOMUNIKAT NR 3 URZĘDNIKA WYBORCZEGO z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szkolenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 96.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 95.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 Zarządzenie Nr 94.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 Zarządzenie Nr 92.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 16 maja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 Zarządzenie Nr 91.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni z zajmowanego stanowiska Szczegóły