Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXV/275/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Malicach Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXX/274/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa w Zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin położone w granicach administracyjnych Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kcynia na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXV/272/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019-2024″ Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXV/271/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 27.08.2021 Zarządzenie Nr 104.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 24.08.2021 Obwieszczenie RI.6733.9.2021. JW Burmistrza Kcyni z dnia 23 sierpnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Decyzja Nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2021 Zarządzenie 95.2021 Burmistzra Kcyni z dnia 9 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcyni na 2021 rok Szczegóły