Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2019 Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Agnieszka Witkowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Iwona Krakowiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Anna Pawlak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Teresa Pawłowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Aleksandra Dzięciołowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Mariola Komenda Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2019 Oświadczenie majątkowe Aleksandra Doiczman Szczegóły