Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Powołanie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Sprawozdania finansowe za I kwartał 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły