Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Zarządzenie Nr 84.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji za I kwartał 2019 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. – podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Ocena jakości wody za I kwartał – Łankowice, Malice, Słupowa, Smogulecka Wieś, Szczepice, Żurawia, Kcynia, Dziewierzewo, , Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Sprawozdanie z badań wody – Dziewierzewo Szczegóły