Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.04.2019 Zarządzenie Nr 82.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 80.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia p. Katarzyny Kaźmierczak – inspektora w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia „Dobry start”. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Porządek i projekty IX sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży – Kcynia ul. Strażacka dz. 1035/1″ Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 81.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 79.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 78.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr 83.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 Zarządzenie Nr 77.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu najmu za korzystanie z nieruchomości lub ich części oraz zasad naliczania i waloryzacji czynszu Szczegóły