Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr 72.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Ocena jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi za rok 2018 dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Zarządzenie Nr 76.2019 Burmistrza Kcyniz d nia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upowazneinia do sporządzenia aktów pełnomicnictwa do głsoowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Komunikat Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Kcyni obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia pomników przyrody Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły