Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2021 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 14.08.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 13 sierpnia 2021 r. RI.6730.26.2021.AS Szczegóły
Akty prawne 11.08.2021 Zarządzenie 98.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa Sołectwa Suchoręcz Szczegóły
Akty prawne 30.07.2021 Obwieszczenie RI.6730.41.2021.JW Burmistrza Kcyni z dnia 30 lipca 2021 r. w celu uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Akty prawne 30.07.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 30 lipca 2021 r. RI.6733.9.2021.JW Szczegóły
Akty prawne 30.07.2021 Obwieszczenie RI.6730.44.2021.JW w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Obwieszczenie RI.6733.4.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Gminna Ewidencja Zabytków Szczegóły
Akty prawne 27.07.2021 Zarządzenie Nr 92.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie informacji za II kwartał 2021 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu – sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Szczegóły