Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowe im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021″ Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 21 lutego 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Obwieszczenie RI.6733.1.2019.AS Burmistrza Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Informacje dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Zarządzenie Nr 69.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Zarządzenie Nr 68.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żarczynie stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 Zarządzenie Nr 70.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły