Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.03.2019 Zarządzenie Nr 67.2019 Burmistrz Kcyni z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołtysa w sołectwie Żurawia-Włodziemierzewo Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 66.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 3 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 65.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 2 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 1 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żurawia Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 62.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żarczyn Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 61.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Turzyn Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 60.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Tupadły Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 59.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Szczepice Szczegóły