Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Słupowa Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dobieszewo Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Chwaliszewo Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 11.03.2019 Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 08.03.2019 Zarządzenie Nr 22.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Skan petycji dotyczącej podjęcia działań antysmogowych Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 5 marca 2019 r. RI.6733.1.2019.AS Szczegóły
Akty prawne 04.03.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.7.2018.AS Burmistrza Kcyni z dnia 28 lutego 2019 r. Szczegóły