Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2019 Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 lutego 2019 r. ws przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia – Karmelita. Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Karmelita, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 423/49, położonej w miejscowości Stalówka, obręb geodezyjny Karmelita, gm. Kcynia, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły