Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2019 Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 423/49, położonej w miejscowości Stalówka, obręb geodezyjny Karmelita, gm. Kcynia, stanowiącej własność Gminy Kcynia. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2019 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sipiorach, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Polnej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia Szczegóły