Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji – Marek Szaruga Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 Zarządzenie Nr 18.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Porządek i projekty uchwał VII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 17 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 16.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie 13.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA – Żurawia 45, obręb Żurawia, gm. Kcynia Szczegóły