Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2021 Zarządzenie Nr 91.2021 Burmistrza Kcyni z dhnia 14 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Sprawozdanie II kwartał 2021 Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 84.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 88.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie 90.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia skąłdu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 15.07.2021 Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 80.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 76.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 82.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla ZST w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 81.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zakładowego planu konta dla Szkoły Podstawowejw Sipiorach Szczegóły