Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 16.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie 13.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA – Żurawia 45, obręb Żurawia, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr 10.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kcyni, jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 6 lutego 2019 r. RI.6733.7.2018.AS o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 Zarządzenie Nr 11.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej dla OSP w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr NR VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy u. Strażackiej stanowiącej własność Gminy Kcynia dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Szczegóły