Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie Nr 15.2019 Burmistrza Kcyniz dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępwoaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Zarządzenie Nr 14.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepwoaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 25 stycznia 2019 r. RI.6733.1.2019.AS Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie Nr 5.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczanej do oddania w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie Nr 190.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.01.2019 Porządek i projekty VI sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 27.01.2019 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2018 r.) Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Sport” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 8.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 20111 roku o działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „Zdrowie i wolontariat” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i dziedzictwo narodowe” Szczegóły