Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.01.2019 Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiasru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum Ekonomicznego w Kcyni do Technikum Informatycznego w Kcyni wchodzącego w skład ZST w Kcyni oraz zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w skład ZST w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej ejdnostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Wyniki głosowań z IV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Wyniki głosowań z III sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Wyniki głosowań z II sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Wyniki głosowań z I sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego RR.6220.3.2017 Szczegóły