Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2018 Zarządzenie Nr 188.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2019″ Szczegóły
Akty prawne 31.12.2018 Obwieszczenie RR.6220.6.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 31 grudnia 2018 r o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 185.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, położonej w Kcyni przy ul. Krzywej Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 187.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Plastycznego „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919″ Szczegóły
Akty prawne 23.12.2018 Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838, oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2018 Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.12.2018 Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego na terenie miasta Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.12.2018 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno gmina Kcynia Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.12.2018 Oświadczenie majątkowe Zbigniew Witczak Szczegóły