Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 23.12.2018 Oświadczenie majątkowe Marek Szaruga Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 183.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 grudnia w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 184.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.8.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Porządek IV sesji Rady Miejskiej i projekty uchwał Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 14 grudnia 2018 r. RI.6733.6.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6220.21.2016 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.7.2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły