Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2018 Otwarte konkursy ofert na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 178.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie 177.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowywanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 175.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Kcynia nieprzeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 174.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezbudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 172.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 171.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2028 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 Zarządzenie Nr 176.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Zarządzenie Nr 173.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Zarządzenie Nr 170.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2019″ Szczegóły