Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 79.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu konta dla Szkoły Podstawowej w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 78.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Mycielewie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 77.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 75.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Przedszkola Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie Nr 74.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 73.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 85.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 01.07.2021 Zarządzenie 70.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie w sprawie uchwalenia uchwały budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły