Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2018 Zarządzeniem Nr 169.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2018 r. 2017 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2019″ Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Program współpracy na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zarządzeniem Nr 169.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. 2017 r. Burmistrz Kcyni ogłasza konkurs dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie pn. „Rozwój Sportu na 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Zarządzenie Nr 167.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Porządek i projekty III sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 ZMIANY DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ od 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. w sali posiedzeń UM w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia Szczegóły