Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2018 ZMIANY DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ od 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. w sali posiedzeń UM w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Smogulecka Wieś gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia Szczegóły