Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 26 listopada 2018 r. RI.6733.6.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Zarządzenie Nr 165.2018 Burmistrza Kycni z dnia 16 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Porządek i uchwały II sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Zarządzenie Nr 164.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Budżet na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły