Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2018 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni, ich składu osobowego oraz przedmiotu działania Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Zarządzenie Nr 163.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia proejktu budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy , celem zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Zarządzenie Nr 156.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Zarządzenie Nr 152.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 Zarządzenie Nr 166.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie Nr 162.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Obwieszczenie RI.6733.5.2018.AS Burmistrza Kcyni z dnia 13 listopada 2018 r. o wydanej decyzji Burmistrza Kcyni ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu Szczegóły
Akty prawne 13.11.2018 Zarządzenie Nr 160.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Postanowienie Nr 255/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kcyni wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Protokół LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 27 września 2018 r. Szczegóły