Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2018 Protokół LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie Nr 158.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Zarządzenie 161.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Obwieszczenie RR.6220.2.2018 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Obwieszczenie RR.6220.21.2016 o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 Zarządzenie Nr 148.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Obwieszczenie RI.6733.4.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 2 listopada 2018 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 Obwieszczenie RR.6220.3.2017 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 154.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2028 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 Zarządzenie Nr 153.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do najmu Szczegóły