Typ Data Tytuł
Artykuł 29.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr LIV/473/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Zarządzenie Nr 159.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 26 października 2018 r. w sprawie informacji za III kwartał 2018 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Zarządzanie Nr 155.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Sprawozdania finansowe za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci- październik 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 23 października 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2018 Uchwała Nr LIV/472/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.10.2018 Oświadczenie majątkowe Rafała Leśniarka Szczegóły