Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 22.10.2018 Oświadczenie majątkowe Beaty Szymczak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.10.2018 Oświadczenie majątkowe Beaty Szymczak Szczegóły
Akty prawne 22.10.2018 Zarządzenie Nr 157.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 22 października 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Kcyni Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pełnienia dyżurów w związku z wybrami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RR.6220.8.2018 Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przy Obwodowych Komisjach Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 października 2018 r. RI.6733.4.2018 Szczegóły