Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2018 Porządek i projekty LIV sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szkolenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szkolenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 9 października 2018 r. RI.6733.6.2018.JW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przystanku autobusowego Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Zarządzenie Nr 151.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków – o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcyni, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.10.2018 Zarządzenie 150.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 INFORMACJA O SKŁADACH KOMISJI OBWODOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr LIII/470/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr LIII/471/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły