Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2018 Zarządzenie 150.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 INFORMACJA O SKŁADACH KOMISJI OBWODOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr LIII/470/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr LIII/471/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kcyni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Zarządzenie Nr 149.2018 Burmistrza Kcyniz dnia 28 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2018 Karta informacyjna Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2018 Karta informacyjna Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2018 Karta informacyjna Szczegóły