Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 73.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Szkoły Podstawowej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2021 Zarządzenie 85.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 01.07.2021 Zarządzenie 70.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/264/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie w sprawie uchwalenia uchwały budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2021 Zarządzenie 83.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym specjalnego samochodu pożarniczego …. Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Wyniki głosowania z 24 czerwca 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Kcyni Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia na rzecz najemców Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/267/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły