Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Danuty Rudzkiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Bartłomieja Muzolfa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Tadeusza Wilka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Doroty Tecław Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Łukasza Szczepańskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Doroty Czerwińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Tadeusza Leppera Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Mateusza Stachowiaka Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Zarządzenie Nr 146.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany godzin dyżuru ustanowionego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Szczegóły