Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, siedziby i pełnionych dyżurach Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 2.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kcyni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 1.2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Kcyni, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Zarządzenie Nr 138.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała Nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębogóra Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała Nr LII/423/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r; w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewko Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała Nr LII/424/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewo Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała Nr LII/425/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewierzewo Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała Nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Elizewo Szczegóły