Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/446/2018 Rady Miejksiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowa Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/447/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowiec Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/448/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smogulecka Wieś Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/449/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Studzienki Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/450/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suchoręcz Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/451/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepice Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/452/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/453/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turzyn Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/454/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żarczyn Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/455/2018 Rady Miejsiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawia-Włodzimierzewo Szczegóły