Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/266/2021 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie nadania Statutu M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/265/2021 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/263/2021Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 25.06.2021 Obwieszczenie RI.6733.5.2021Burmistrza Kcyni z dnia 24 czerwca 2021 r. o wydanej decyzji Burmistrza Kcyni ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Obwieszczenie RI. 6730.22.2021.JW o wydanej przez Burmistrza Kcyni decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie 69.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego oraz powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.9.2021.JW z dnia 2 2czerwca 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 Zarządzenie 67.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKiB w Kcyni Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Nabór uzupełniający na rachmistrza Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Zarządzenie Nr 57.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 7 czerwca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia za 2021 rok Szczegóły