Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/466/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 135.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 141.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do oddania w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 09.09.2018 Zarządzenie Nr 137.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Akty prawne 09.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 4 września 2018 r. RI.6733.4.2018 Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawskopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Kcyni z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych i granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły