Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 134.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 133.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 132.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 131.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 130.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 129.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr 128.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 Zarządzenie Nr 127. 2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieorganicznego na oddanie w najem części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Szczegóły